Naturlig bæredygtighed

ARDEX. Bæredygtig af natur

Læs mere om DGNB ved at trykke på logoet

I takt med at vi udvikler nye produkter og teknologier, har vores forsknings- og udviklingsafdeling fokuseret på at udvikle nye formler, der reducerer vores miljømæssige aftryk af vores produkter, nedsætter forbruget af naturlige ressourcer, reducerer udledning af miljøfarlige stoffer samt andre forbedringer der kan have en positiv effekt på miljøet.

Det, som et produkt ikke gør, er nogle gange det, der gør det bedre!

Ingen støvreducerende midler

ARDEX bruger ikke støvreducerende midler i produkterne. Som støvbinder i fliseklæb og spartelmasse kan der bruges paraffin, som udvindes af planteolie, der sprøjtes ind i siloen under produktionen. Men der bruges også en masse energi og dermed CO² til fremstilling af både planteolie og produktion af støvreducerede produkter. Samtidig vil der være et fald i antal producerede enheder. Det finder vi hos ARDEX ikke miljømæssigt ansvarligt.

Til 25 kg spartelmasse skal der bruges mellem 150–450 g raffineret olie. På europæisk plan er det ca. 20.000 tons pr. år. Pr. 25 kg giver det en reduktion af støvet i 30 sekunder, under blandingsprocessen. Olien skal ligeledes raffineres op til flere gange for at være så ren som mulig, så den kan bruges til støvreducering. Det er energi, der kan bruges på bedre vis. 

I stedet tror vi i ARDEX Skandinavia på en mekanisk fjernelse af støvet. 

Bæredygtigt byggeri 

Green Building Council Denmark har besluttet, at den officielle danske målemetode for bygningers bæredygtighed, bliver en videreudvikling af DGNB. Allerede på dette område er ARDEX godt på vej. Selvom den danske model vil blive en videreudvikling, vil den læne sig kraftigt op af DGNB og vi hos ARDEX er allerede medlem.

DGNB certificerer en bygnings bæredygtighed ud fra tre forskellige emner.

  • Miljøet
  • Det sociale
  • Økonomi 

Med en certificeret bygning har ejeren styr på bygningens miljømæssige påvirkning af omgivelserne og bygningens totaløkonomi i dens levetid. Ligesom brugeren kan forvente et godt indeklima, der sikrer sundhed og velvære.

Bæredygtighed er således mere end blot energi eller miljø. Med et bæredygtigt fokus samler man begreberne og arbejder målrettet mod at forbedre tilstanden inden for alle områder. Alle tre områder vil blive vægtet lige meget, og produkter fra ARDEX kan hjælpe certificeringen på vej indenfor alle tre.

ARDEX er engageret i fremtiden

ARDEX er engageret i at beskytte og skåne vores miljø. Vi er glade for det ansvar, vi som virksomhed har overfor miljøet. Vi vil være med til at aflevere verden til de kommende generationer i en ordentlig stand.

Vi prøver løbende at udvikle produkter, der er energibesparende. Enten ved fabrikationen eller når de bruges i byggeri. Miljørigtige processer på vores fabrikker er af høj prioritet. Ikke fordi vi skal, men fordi det er det rigtige at gøre!