Nyheder

Nyheder

oktober 2015

DNU får otte fodboldbaners hospitalsgulve i højeste indeklimakvalitet

Med en størrelse som en provinsby udgør Det Nye Universitetshospital (DNU) i Skejby Danmarkshistoriens største sygehusbyggeri. Blandt de udførende er gulvfirmaet Hammelsvang, som er ved at etablere ca. 55.000 m2 nye gulve med EC-1-mærkede gulvmaterialer fra Ardex. Hermed sikres et emissionsfrit indeklima for både de udførende og hospitalets fremtidige brugere.

Danmarkshistoriens største sygehusbyggeri, Det Nye Universitetshospital (DNU), der er tegnet af C. F. Møller, er lige nu under opførelse i Skejby uden for Aarhus. Det samlede hospitalskompleks omfatter i alt ca. 216.000 m² nybyggeri og ca. 159.000 m² ombygning og renovering. Ved færdiggørelsen i 2020 vil DNU være på størrelse med en provinsby og bliver Aarhus-områdets største arbejdsplads. Omfanget stiller høje krav til de udførendes arbejdsplanlægning og logistik:   

- Man er nødt til at se det for at forstå, hvor stort og komplekst byggeprojektet er. Isoleret set er der ikke noget usædvanligt ved den enkelte opgave. Men dét at så mange faggrupper er i gang samtidigt på så mange byggefelter, gør projektet helt unikt. Det kræver stor koordinering og præcis planlægning, for at vi kan overholde tidsplanen og opfylde kvalitetskravene, fortæller entrepriseleder Jan Svendsen fra gulvfirmaet Hammelsvang, som på DNU har fagentrepriser på i alt ca. 55.000 m2 hospitalsgulve – et areal svarende til otte fodboldbaner. 

Højeste indeklimamærkning 
Hammelsvang har arbejdet på DNU i lidt over et år nu og er færdig med ca. 10 pct. af de gulventrepriser, som firmaet skal udføre. Arbejdet omfatter både renovering af eksisterende gulvarealer samt nybyggerier, der foregår på fem forskellige byggefelter. Nogle af gulvene er malede betongulve, andre skal belægges med vinyl, linoleum eller tæpper, og endelig er der en del vådrumsarealer.  

I opbygningen af de forskellige undergulve anvender gulvfirmaet udelukkende EC-1-mærkede gulvprodukter fra leverandøren Ardex, som er blandt verdens førende producenter af hurtigt hærdende og hurtigt tørrende materialer til gulve og vægge. Den internationale EC-1-miljøklasse er den højeste indeklimamærkning for byggematerialer og dokumenterer, at produkterne ikke afgiver skadelige stoffer til omgivelserne.  

- Særligt på hospitaler er der høje emissionskrav, men vi oplever generelt stigende interesse for EC-1-mærkede produkter. Det handler ikke kun om at sikre et godt indeklima for bygningens kommende brugere, men også om at værne om gulvlæggernes arbejdsmiljø, understreger teknisk konsulent Torben Kjemtrup fra Ardex. Han har fra byggesagens start bistået Hammelsvang med rådgivning omkring alt fra produktvalg til optimering af materialeleveringen.  

- Derudover stilles der i denne type byggeri også krav til materialernes slid- og trykstyrker, for gulvene skal kunne holde til tung daglig trafik fra bl.a. hospitalssenge, når lokalerne tages i brug. Her anvender vi den selvnivellerende ARDEX K15-gulvspartelmasse, som ikke revner selv i tykke lag og desuden flyder jævnt ud af sig selv. Det mindsker materialeforbruget og gør det lettere for gulvlæggerne at levere en ensartet kvalitet på de store arealer, uddyber Torben Kjemtrup.