Nyheder

Nyheder

juni 2016

Forebyg skybrudsskader for millioner

Kældre i mange ældre huse er udført uden effektiv fugtspærre. Det øger ikke kun risikoen for varige skader i forbindelse med skybrud, men også ved opstigende fugt året rundt.

Senest i 2014 kostede skybrud 650 mio. kr. i udbedring og genopbygning af ikke mindst oversvømmede kældre. Forsikring & Pension opfordrer derfor til forebyggelse – især ved at undgå de organiske materialer og i stedet bruge beton eller klinker. Ardex anbefaler også at lave spærring mod opstigende grundfugt i forbindelse med skybrudssikring af kælderen.

Særligt i Storkøbenhavn har forsikringsselskaberne de senere år haft store udskrivninger som følge af skybrudshændelser. Men også det nordlige Jylland og Nordsjælland har været hårdt ramt af voldsomme nedbørsmængder, der har ført til omfattende skader på huse og inventar.

Forebyg og begræns vandskader i tide
Den foreløbige rekord blev sat med skybruddet i 2011, der løb op i skader for svimlende 6,2 mia. kr., mens regningen i 2014 lød på 650 mio. kr. svarende til i alt 21.000 skadesanmeldelser. Underdirektør Torben Weiss Garne fra Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes brancheorganisation, fortæller:

- Det svinger fra år til år, hvor mange og voldsomme skybrud vi oplever, men at omkostningerne næsten hver gang er store, er der ingen tvivl om. Rent økonomisk er vandskader ofte meget dyre at udbedre, og samtidig er det en utroligt dårlig oplevelse for husejeren at stå med en oversvømmet kælder eller stue, der kan tage måneder at genopbygge.

Uanset at forsikringsselskaberne dækker skaderne, anbefaler Forsikring & Pension, at man gør, hvad man kan for at forebygge og begrænse omfanget. Først og fremmest gælder det om, at husejeren får fjernet alle organiske materialer som træ, gips, tæpper osv. og i stedet får kælderen indrettet med f.eks. klinker eller beton, der ikke er vandsugende.

- Man kan derudover supplere med f.eks. højtvandslukke eller tilbageløbsstop, ligesom man uden for huset kan sørge for, at der bliver i hvert fald 10 cm niveauforskel på terræn og åbninger ned til kælderen. Endelig skal husejeren selvfølgelig altid være opmærksom på at vedligeholde tagrender og øvrige afvandingssystemer, så de fungerer efter hensigten, når vandet kommer, understreger Torben Weiss Garne.

Slå to fluer med ét smæk, når kælderen renoveres
Ardex bakker op om opfordringerne fra Forsikring & Pension og påpeger desuden, at kældre i mange ældre huse er udført uden effektiv fugtspærre. Det øger ikke kun risikoen for varige skader i forbindelse med skybrud, men kan skabe problemer med opstigende fugt hele året.

- Generelt er det en god idé at forstærke kældergulvet og det nederste af væggene, så de effektivt kan modstå fugt og vand. I mange ældre huse er gulvet støbt direkte oven på jorden, og det giver nogle forventelige fugtproblemer, som kun kan løses, hvis undergulvet renoveres, og der påføres en fugtspærre. Det kan man passende huske at gøre, når husejeren alligevel skal have kælderen skybrudssikret, pointerer teknisk chef Carsten Rasmussen.

Læs også om effektiv facaderenovering i forbindelse med skybrudssikring:

http://www.ardex.dk/ardex/nyheder/artikler/article/patriciervilla-fik-genskabt-oprindeligt-look-copy-1.htm