Nyheder

Nyheder

februar 2014

Gamle undergulve gemmer ofte på overraskelser

Dårlige undergulve kan skabe uventede problemer, og en forlænget arbejdstid.

Gennemsnit af undergulv

Ved gulvrenoveringer er det ofte svært at vide på forhånd, hvilke gamle materialer der ligger gemt i undergulvet, og hvordan man bedst håndterer dem. Derfor kan det betale sig for projekterende at trække på producenternes viden og erfaring, så dyre forsinkelser i f.eks. hospitalsrenoveringer undgås.

Alle, der arbejder med renoveringer, ved, at der kan være stor forskel på, hvordan et projekt tager sig ud på tegnebrættet, og hvordan det tager sig ud, når man først er gået i gang med at skrælle lag på lag af i bygningen. Det gælder ikke mindst for undergulvene, hvor gamle materialer kan kræve særlige løsninger, hvis ikke byggeprocessen skal blive forsinket.  

Tilpassede løsninger mindsker forsinkelser

"Generelt er der tit bygget på i flere lag gennem tiden. Det skaber den udfordring, når man projekterer, at man i princippet ikke aner, hvad der gemmer sig under den øverste belægning. Det kan f.eks. være gamle limrester og utidssvarende spartelmasser, som på en eller anden måde skal håndteres", forklarer Allan Petersen, der er teknisk salgskonsulent i ARDEX, som bl.a. producerer og rådgiver om produkter til undergulve. Han fortsætter: 

"Enten skal de gamle materialer fjernes helt og undergulvet bygges op på ny fra bunden, hvilket er tidskrævende og dyrt. Eller også skal man finde en hurtigere løsning, hvor materialerne 'lappes' på den rigtige måde. Det er ofte her, vi kan træde til. Vi har set det meste og kan som oftest finde en tilpasset måde at løse problemet på, så man undgår, at uforudsete forhold skaber store forsinkelser."

Hospitalsgulve kræver hurtige løsninger

ARDEX er i øjeblikket involveret i flere hospitalsrenoveringer, bl.a. på sygehusene i Næstved og Holbæk. Her står de projekterende med den gennemgående udfordring, at de nye undergulve dels skal kunne overholde nutidens belastningskrav, dels skal kunne udføres, imens hospitalerne er i drift.

"Kravene gør, at der ikke er plads til fejl eller forsinkelser undervejs. Løsningerne skal være stærke og hurtige, så gulvene i princippet kan tages i brug inden for et par dage. Derfor er det en fordel, at man ofte kan forstærke de eksisterende undergulve med en hurtighærdende spartelmasse i lille lagtykkelse, frem for at skulle brække hele undergulvet op", lyder det fra Allan Petersen.

"Men det kræver, at man ved, hvad man gør, så man får en løsning, der passer til de materialer, der indgår i det gamle undergulv. Der findes f.eks. specialprodukter, som er særlig velegnede til at hæfte på de asfaltklæbere, man førhen brugte på sygehusene", pointerer han.