Nyheder

Nyheder

oktober 2015

Kollegiefyrtårn får murerarbejde fra øverste hylde

Fra inderst til yderst præges fremtidens studieboliger af kvalitetsmaterialer og løsninger udført i højeste håndværksmæssige kvalitet. Således er Universitetskollegiet i Odense opført med granitbelægning i gadeplan samt storformatsfliser på badeværelserne og i fællesarealerne. Samtidig har murerne fra platform udført specialdesignet facademurværk og ophængte tegllofter.

Universitetskollegiet i Odense er tegnet af C. F. Møller med Niras som rådgivende ingeniører. Projektet opføres ud fra visionen om at skabe et arkitektonisk vartegn, som danner velfungerende rammer om de studerendes fællesskaber. Bag byggeriet står A. P. Møller Fonden, som til formålet har stiftet Fonden Universitetskollegiet i Odense, der ejer og bygger kollegiet.   

De studerende får derfor fremover studieboliger, hvor der ikke kun i indretning og disponering af rummene er lagt stor vægt på kvaliteten. Også de valgte materialer og udførelsesmæssige detaljer hentes fra øverste hylde. 

Tæt leverandørdialog sikrer kvaliteten 
Blandt de entreprenører, som siden oktober 2014 har været dybt involveret i projektet, er murerfirmaet Hansson & Knudsen. Firmaet har fagentreprisen for murer-, beton- og anlægsarbejderne.  

Især storformatsfliserne på de 250 badeværelser og i fællesarealerne, stueetagens granitbelægning samt det specialdesignede murværk i facaden og de ophængte tegllofter vidner ifølge murermester Tommy Hansen om projektets usædvanligt høje ambitionsniveau. De to sidstnævnte opgaver har murerne endda udført fra platform.   

- Murerarbejdet er generelt meget specielt og har stillet utroligt høje håndværksmæssige krav. Vi har derfor undervejs haft en tæt dialog med ARDEX omkring materialevalg og arbejdsmetoder, så alt er blevet udført helt efter bogen, fortæller Tommy Hansen.     

Granitbelægning uden misfarvninger  
Blandt udfordringerne i projektet var granitbelægningen i stueetagen, hvor fugtpåvirkning fra mørtel og klæber risikerer at skabe misfarvninger i fuger og overflader. Her har ARDEX imidlertid udviklet en række løsninger, som binder opblandingsvandet krystallinsk og dermed forhindrer dannelse af skjolder.  

- Samtidig giver materialerne underlaget en høj trykstyrke. Det var vigtigt, da granitbelægningen starter uden for selve bygningen, hvor der også er kørende trafik, og fortsætter helt ind til dens centrum i rette linjer, forklarer Tommy Hansen. Han suppleres af teknisk konsulent Lars Rasmussen fra ARDEX, som siden opstarten har fulgt byggesagen tæt:  

- Uden et solidt fundament under de flotte overflader ville der ikke gå længe, før fliser og sten ville begynde at knække eller rive sig løs. Derfor prioriterer vi rådgivningen om kundernes projekter højt, så de får de løsninger, som de har brug for.