Nyheder

Nyheder

april 2014

Når kun de bedste materialer er gode nok

Det historiske Dehns Palæ i København er i øjeblikket under restaurering efter en omfattende tagbrand i 2010. Overalt i bygningen er der fokus på at få genskabt de oprindelige løsningers høje kvalitet. Derfor bruges der bl.a. svenske kalkstensfliser på gulvarealerne i kælderen og stueetagens trappearealer. De sarte natursten og risikoen for opstigende fugt stiller helt særlige krav til gulvløsningerne, fortæller entreprenøren.

Dehns Palæ i København, som bl.a. huser Dansk Apotekerforening, blev i 2010 ramt af en omfattende tagbrand. Sammen med det efterfølgende slukningsarbejde efterlod branden bygningen stærkt medtaget, og siden da har Dehns Palæ været under restaurering. Overalt bliver der fokuseret på at få genskabt den elegance og høje kvalitet, som kendetegnede bygningen før branden. Restaureringen forventes at være færdig i 2015.

Opstigende fugt og sarte natursten
I øjeblikket arbejder 7 murere fra entreprenøren Einar Kornerup A/S på gulvene i Dehns Palæs kælderetage og på stueetagens store trappepartier. Her skal der etableres i alt ca. 800 m2 flisearealer med kalkstensfliser fra Gotland i Sverige. Kravene er høje til både udførelsen og de gulvprodukter, som anvendes, bl.a. fordi der i kælderen skulle tages hånd om den opstigende fugt, forklarer byggeleder Svend Matthisen:

- Gulvene i kælderen havde intet kapillarbrydende lag, da vi gik i gang. Der var derfor intet, der ville forhindre fugt fra jorden i at trænge op i fliserne og efterfølgende misfarve eller mørne dem. Samtidig er der en generel udfordring, når man arbejder med sarte naturstensfliser: Hvis opblandingsvandet i fliseklæberen fordamper ud gennem fliserne, så opstår der risiko for, at fliserne får grimme skjolder eller misfarves. Han fortsætter:

- Vi besluttede i samråd med ARDEX, at den bedste løsning var først at etablere et 100 % fugttæt epoxylag med ARDEX EP 2000 oven på undergulvet. Derefter lagde vi fliserne i naturstensklæberen ARDEX S 27 W, som har en såkaldt ARDURAPID-effekt. Effekten gør, at opblandingsvandet ikke fordamper ud gennem fliserne, når klæberen tørrer. I stedet bindes vandet krystallinsk i selve klæberen, så vi undgår misfarvninger, og fliserne holder sig flotte i årevis.

Tidsbesparende løsninger
Ud over at skåne kalkstensfliserne for misfarvninger giver fliseklæberens ARDURAPID-effekt yderligere fordele for murerne. Selve fliselægningen kan således laves hurtigt, så snart fliserne er skåret til. Det skyldes, at ARDEX S 27 W har meget korte tørre- og hærdetider. Flisearealerne er derfor gangbare og klar til fugning allerede efter kun 2 timer.

- Det giver store tidsgevinster, når arbejdsgangene indrettes efter de meget korte hærde- og tørretider. Det er især en fordel i et omfattende renoveringsprojekt som Dehns Palæ. Her projekteres der løbende, og hver dag byder på nye overraskelser, som skal håndteres, påpeger Svend Matthisen.