Nyheder

Nyheder

september 2015

Ny AT-vejledning om systemstilladser

Hvis dit firma bruger egne systemstilladser til dagligt, så er det med at spidse ører: Arbejdstilsynet har nemlig udgivet en ny vejledning, som bl.a. beskriver arbejdsgivers ansvar.

Faldulykker, nedstyrtninger og ulykker, som involverer nedfaldende materialer og genstande, er fortsat en stor risikofaktor på landets byggepladser. Således uddelte Arbejdstilsynet ved kontrolaktionen 3. september i år 92 forbud og strakspåbud – hovedsageligt på grund af risiko for nedstyrtning til lavere niveau.

Du kan selv følge med i Arbejdstilsynets kontrolarbejde og se de seneste resultater her:

http://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/byggebranchen-aktioner.aspx

For at højne sikkerheden har Arbejdstilsynet derfor udgivet en ny vejledning om systemstilladser (AT-vejledning 45.1), som bl.a. henvender sig til dig, der fra eget systemstillads udfører murerarbejde i højden. Vejledningen omhandler ikke mindst de pligter, som arbejdsgiver har i forbindelse med opstilling og nedtagning af systemstilladser.

Her er kravene

Opstiller dit firma selv systemstilladser i forbindelse med f.eks. facade- eller tagarbejde, er det først og fremmest vigtigt at sørge for tilstrækkelig oplæring, instruktion og uddannelse af medarbejderne. Der skal bl.a. være en brugsanvisning til stilladset, som følges af alle.

Derudover skal transporten af stilladsdelene ske på en forsvarlig måde. Det betyder, at adgangsvejene er frie, og at der bruges de rette tekniske hjælpemidler som f.eks. løfte- og hejseudstyr.

Samtidig skal alle medarbejdere, som arbejder i mere end 2 meters højde, sikres forsvarligt mod nedstyrtning. Det kan f.eks. gøres ved at benytte rækværk eller opskydelige montagegelændere. Desuden skal alle sikres mod nedstyrtning ved højder under 2 m, hvis underlaget f.eks. er vådt, stærkt skrånende eller på anden vis giver øget faldrisiko.

Endelig stiller den nye vejledning krav om, at en række øvrige ulykkesrisici håndteres i forbindelse med opstilling og nedtagning af systemstilladser. Det gælder bl.a. sikring mod påkørsler og nedfaldende genstande, samt sikring mod at snuble eller falde i samme niveau.    

Du kan læse hele vejledningen her:

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/45-1-stilladsopstillerens-ansvar.aspx