Nyheder

Nyheder

juni 2016

Nye opgavemuligheder med delautorisation

Som faglært murer, gulvlægger eller maler kan du opnå delautorisation inden for el eller VVS.

Som faglært murer, gulvlægger eller maler kan du opnå delautorisation inden for el eller VVS. På den måde kan du udvide firmaets kompetenceprofil og styrke dine muligheder for flere opgaver, når du f.eks. renoverer badeværelser eller kælderrum hos private boligejere.

I dag er det ikke nødvendigt at være fuldt autoriseret inden for el og VVS for at udføre visse kabel- og afløbsarbejder hos private boligejere. Har du en faglært baggrund som f.eks. murer, gulvlægger eller maler, kan du nemlig opnå delautorisation, så du lovligt selv kan udføre opgaverne frem for at skulle købe kompetencerne ind udefra.

Kurser til delautorisation nu på plads
Kravet for at opnå delautorisation er først og fremmest, at du gennemfører den lovpligtige efteruddannelse, og de første AMU-kurser er nu blevet godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Kurserne varer mellem 10 og 33 dage, afhængigt af din erfaring inden for områderne.

- Det er virkelig en god nyhed, at de nye AMU-kurser endelig er blevet godkendt. Det åbner nye og mere fleksible forretningsmodeller for private virksomheder, som fremover vil kunne udføre mere samlede opgaver. Samtidig giver det mindre og mellemstore virksomheder mulighed for at have en medarbejderstab med bredere kompetencer, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Jakob Krohn-Rasmussen, om godkendelsen af de nye kurser.

Ud over at opfylde kursuskravet skal du som delautoriseret have en procedure for egenkontrol eller kvalitetssikring i firmaet. Det betyder, at du løbende skal kunne dokumentere, at dit arbejde lever op til kravene for autorisationskrævende arbejder. Derudover skal en uvildig tredjepart kontrollere dit firmas egenkontrol eller kvalitetssikring.

Her kan du udvide firmaets kompetenceprofil
Med en delautorisation som boliginstallatør inden for vand og afløb vil du som faglært gulvlægger, murer eller maler selv lovligt kunne udføre vandinstallationer i boliger samt afløbsarbejder over terrænniveau.

Derudover må du udføre tilslutning af vandstikledning til vandforsyningens anviste tilslutningssted i boliger med individuel afregning, der benyttes til helårsbeboelse. Det omfatter også lejligheder, række- og parcelhuse.

Opnår du delautorisation inden for el, vil du selv lovligt kunne udføre al el-arbejde i boliger med individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse. Her er også sommerhuse, feriehuse og fritidshuse godkendt til overnatning omfattet.  

Ingen af delautorisationerne gælder for arbejder på fællesinstallationer i flerfamilieshuse eller boligbyggerier. De giver heller ikke adgang til at udføre autorisationskrævende el- eller VVS-arbejder på virksomhedsbyggerier.  

Du kan læse mere om delautorisationerne hos Sikkerhedsstyrelsen:

https://www.sik.dk/Virksomhed/Autorisation-el-vvs-og-kloak/Autorisation/Beskrivelse-af-delautorisationer

Husk at vælge de rette løsninger
Uanset om du arbejder med el- eller vandinstallationer, er det generelt vigtigt at sørge for korrekt udførelse efter de gældende lovkrav og producentanvisninger. Ardex anbefaler eksempelvis, at du i forbindelse med vådrumsarbejde er særligt opmærksom på udførelsen omkring afløb, da der her er stor risiko for utætheder, som kan udvikle sig til senere fugtskader.

Læs mere om, hvordan du sikrer den rette kvalitet i vådrumsarbejdet:

http://www.ardex.dk/ardex/nyheder/artikler/article/stoerre-fokus-paa-afloebet-mindsker-risikoen-for-fugtskader.htm

Derudover kan du med Ardex R4 Rapid universalspartelmassen spare arbejdstid, når du skal lukke fræsespor i væggen efter at have trukket kabler. Takket være spartelmassens smidighed og hurtige tørreproces kan du nemlig fylde, forme, slibe og overmale i én kontinuerlig arbejdsgang.

Læs mere om Ardex R4 Rapid her:

www.ardex.dk/ardex/nyheder/artikler/article/ny-spartelmasse-fikser-vaegge-og-gulve-paa-en-kaffekops-tid.htm