Nyheder

Nyheder

april 2013

Patriciervilla fik genskabt oprindeligt look (copy 1)

Det færdige resultat.

Lidt detaljer - før...

og efter.

Restaurere eller rive ned? Gamle bygningers fremtid er ofte et spørgsmål om økonomi. ARDEX F 5 gjorde det rentabelt at facaderenovere en bevaringsværdig fynsk patriciervilla, bl.a. fordi den hurtige hærdning sparede kostbare arbejdstimer.

Ejerne af den gamle fynske patriciervilla stod over for et svært valg: Kunne det betale sig at restaurere facaden, eller var der mest fornuft i bare at rive huset ned? Man havde tidligere forsøgt at reparere sig ud af problemerne med sprækker i pudslaget, men uden held. Og som tiden gik, blev det bare værre og værre. 

 

”Vi blev kaldt ud til denne sag, fordi vi er specialister i restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger”, fortæller Brian Raun, indehaver af Murermester Raun Aps, og fortsætter.

 

”Umiddelbart lignede det en svær opgave, for huset havde sprækker på alle ledder og kanter pga.  dårlig maling og rystelser fra den nærliggende jernbane. Men vi kontaktede ARDEX, som vi i snart 18 år har haft som fast leverandør, og de sendte en konsulent ud, der rådgav os om, hvordan vi skulle gribe det an.”

 

Hurtig hærdning og fiberarmering

 

Løsningen var at anvende facadespartelmassen ARDEX F 5, som hærder på blot 24 timer. Til sammenligning kan almindelig puds tage op til 6 måneder. På det fynske projekt betød den korte hærdetid, at maleren kunne bruge samme stillads som murerne. Den sparede ventetid var en af årsagerne til, at projektet kunne betale sig for villaens ejere.

 

”F 5 udmærker sig også ved at være fiberarmeret. Vi undgik derfor at skulle forstærke det nye pudslag med nylonnet for at forhindre fremtidige sprækker. Vi kunne nøjes med at påføre F 5 efter at have sandblæst muren for gammel maling og mørtel. Desuden betyder fiberarmeringen, at vi kan arbejde med F 5 i alle lagtykkelser”, udtaler Brian Raun. 

 

Særlig opmærksomhed på arkitekturen

 

At restaurere en bevaringsværdig bygning kræver, at de valgte løsninger formår at genskabe bygningens oprindelige udtryk. Her havde F 5 den fordel, at den kan opblandes med grus, så det nye pudslag til forveksling ligner det oprindelige. Brian Raun uddyber:

 

”Byggesager, der omhandler fredede og bevaringsværdige bygninger, kræver særlig opmærksomhed på husets udtryk. Patriciervillaen havde bl.a. nogle meget smukke krummelurer på facaden, som det lykkedes os at genskabe. Vi blandede desuden grus i det yderste pudslag, så huset fik sit oprindelige rustikke look tilbage.”

 

Patriciervillaen på Fyn blev facaderenoveret i perioden fra uge 18 til uge 22 i 2012. Hans Tveden, der er salgskonsulent hos ARDEX med ansvar for Fyn og det sydlige Jylland, bistod med teknisk rådgivning både før og under projektet.