Nyheder

Nyheder

maj 2016

Forårstip til effektiv facadehjælp

Det færdige resultat.

Lidt detaljer - før...

og efter.

Selv om vinteren 2015/2016 var en forholdsvis mild omgang, er det en god idé at hjælpe husejeren med et udvendigt forårstjek, så slitage og evt. fugtproblemer tages i opløbet. Her kan du med ARDEX F5 facadespartel effektivt udbedre, oprette og spartle facaden, så den igen står flot og holder stand i det fugtige nordiske klima.

Vinterens kulde, blæst og nedbør kan være en hård nyser for husfacader. Det er således ikke ualmindeligt, at der i løbet af vinteren opstår revner eller misfarvninger, ligesom f.eks. malingen kan krakelere eller begynde at skalle af, og pudsen kan rive sig løs.

Få styr på husets facadefugt
Årsagen er først og fremmest fugt, som får mulighed for at trænge ind og skabe problemer, f.eks. når frosten omdanner vandet til is, så det udvider sig. Det fortæller Carsten Rasmussen, der er teknisk chef hos Ardex. 

- Vinteren 2015/2016 var relativt mild, men det er altid en god idé for husejere at få tjekket huset efter udvendigt, når foråret kommer. Især fugtproblemer kan blive rigtigt besværlige at få bugt med, hvis man er for sent ude eller bare lader stå til. Han fortsætter:

- Er der eksempelvis bare mindre huller eller revner i facadepudsen, risikerer man, at kraftig nedbør trænger igennem til de bagvedliggende konstruktioner. Her kan fugten ophobe sig og i værste fald give grobund for skimmel og råd. Derudover ser en slidt og misfarvet husfacade heller ikke godt ud. Det gælder om at gøre noget ved tingene, før de får lov at udvikle sig   

Hurtig facadehjælp i én arbejdsgang
Ardex har udviklet den fiberarmerede facadespartel ARDEX F5 for netop at gøre det nemt at udbedre, oprette og spartle facader, der f.eks. er ramt af slitage oven på vinteren.

Facadespartlen er let at påføre og synker ikke, ligesom den kan anvendes sammen med både dispersionsmaling, mineralpuds og silikonemalinger samt ved overfladebehandling ved filtsning, lasur- og spartelteknik. Derudover kan den f.eks. anvendes til udbedring af krakeleringsrevner sammen med ARDEX BU-R armeringsnet.

- Vigtigst af alt er dog, at du med ARDEX F5 kan spartle i store lagtykkelser i én arbejdsgang og med korte tørre- og hærdetider. Underlaget skal nemlig ikke primes eller grundes før spartlingen, forklarer Carsten Rasmussen og fortsætter:

- Samtidig betyder fiberforstærkningen, at du ikke behøver at bekymre dig om revnedannelser i forbindelse med tørringen. Du kan med andre ord hurtigt udføre en flot og langtidsholdbar facadeløsning, så huset igen kan holde stand i det fugtige nordiske klima.        

Han understreger desuden, at det altid er afgørende i forbindelse med facadespartling, at underlaget er fast, tørt, bæredygtigt og fri for støv og andre skillemidler. Det betyder bl.a., at elastiske og lakholdige malingslag, ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag samt løst puds skal fjernes, før du anvender facadespartlen.