Nyheder

Nyheder

april 2013

Ny terrasse på kun én dag

Udlægning og afretning.

Komprimering og pudsning.

Klæbning af fliser

Fugning af fliser

Terrassen er klar!

Entreprenørfirma udnyttede hurtigheden af ARDEX A 38 MIX ved den nylige renovering af en 150 m² udendørs terrasse nord for København. ”Fordelen ved denne cement er, at vi kan støbe slidlaget og arbejde videre på det samme dag”, udtaler direktøren.

Med foråret for døren er det snart tid til at komme ud og nyde solen. Murer- og entreprenørfirmaet OPN Entreprise A/S har netop renoveret en 150 m² udendørs terrasse for en privat bygherre nord for København. Tidsplanen for projektet var stram, da terrassen skulle være klar til en fest i starten af marts.

 

”I denne byggesag var tiden en afgørende faktor, så vi valgte den hurtige A 38 MIX cement fra ARDEX til terrassens slidlag. Den har en tørretid på 4 timer, så vi har kunnet støbe og arbejde videre på slidlaget samme dag”, lyder det fra Karsten Lange, administrerende direktør i OPN Entreprise. 

 

Rådgivning før opstart

 

Før opstarten af projektet rådførte OPN Entreprise sig med ARDEX om produktvalg, og resultatet var en samlet arbejdsbeskrivelse, der kortlagde de løsninger, der bedst kunne svare sig. Denne fremgangsmåde er typisk for ARDEX, der gerne yder konsulentbistand og står på mål for mængdeangivelser og tidsforbrug, fortæller Mikkel Falkenstrøm, teknisk salgskonsulent  hos ARDEX:

 

”Vi er meget ærekære omkring produkternes egenskaber og kvaliteter, og det afspejler sig bl.a. i, at vi yder en gedigen rådgivning om kundernes projekter, så vi er sikre på, at de får den løsning, de har brug for.”

 

Etapeinddeling af arbejdet

 

OPN Entreprise er med en årlig omsætning på ca. 35 mio. kr. en af Københavnsområdets større murervirksomheder. De arbejder under mottoet 'kvalitet til tiden', og det betyder bl.a., at deres ansatte bliver grundigt uddannet i tidsplanlægning og kvalitetssikring. Karsten Lange udtaler om den konkrete byggesag nord for København:

 

”A 38 MIX cementen begynder at tørre ca. en halv time efter, at den er blevet blandet op med vand. Da byggesagen omfattede 150 m², måtte vi derfor inddele arbejdet i etaper og skabe en rytme, der sikrede, at vi fik udnyttet den korte tørretid optimalt bl.a. ved at planlægge logistikken godt fra start.”   

 

”A 38 MIX cementen udmærker sig desuden ved, at alle krympninger er væk inden for 24 timer, og de største allerede efter 2-3 timer. Det betyder, at mureren kan støbe slidlaget om morgenen, lægge fliser på efter frokost – og om aftenen kan man så i princippet have gæster på besøg på sin flotte, nye terrasse,” pointerer Mikkel Falkenstrøm.