Nyheder

Nyheder

juli 2017

Sådan forbereder du terrasser på sommerens nedbør

Mange boligejere oplever, at deres støbte udendørs terrasser skæmmes af flækkede fliser og sejlivede kalkbelægninger. Årsagen er ofte utilstrækkelig afvanding, og her kan du med effektive løsninger fra ARDEX hurtigt og enkelt afhjælpe husejerens problemer.

Ifølge Danmarks Klimacenter rapporten ”Fremtidige klimaforandringer i Danmark” er den årlige nedbør på landsplan de sidste 150 år steget med omkring 100 mm. Samtidig har der været en voksende tendens i antallet og intensiteten af kraftige nedbørshændelser.

Det kan også mærkes på villavejene, hvor mange boligejere døjer med støbte terrasser, der ikke afvandes tiltrækkeligt. Resultatet er bl.a. revner i flisebelægningen samt kalkbelægninger, der skæmmer fliserne og mindsker terrassens levetid.  

Vælg de rette materialer og vær omhyggelig fra starten
- Her kan du minimere risikoen for vand- og fugtskader ved at vælge de rette materialer fra starten og være omhyggelig under udførelsen. Fliserne skal hæfte 100 pct. på underlaget, og samtidig må der ikke opstå hulrum under fliserne, hvor vand kan trænge ind og gemme sig. Hvis du sikrer, at disse to forhold er i orden, kan du sagtens lægge fliseterrasser, der holder sig flotte i årevis, fortæller teknisk rådgiver Frank Henriksen fra ARDEX.

En velegnet løsning er i den forbindelse pudslagsbetonen ARDEX A 38 MIX, som er så effektiv, at du kan udføre en flisebelagt støbt terrasse på en enkelt dag. Du kan fx kombinere den med vores letflydende fliseklæber ARDEX X 78, der gør det lettere for dig at sikre fuldklæb i første hug. 

Forlæng levetiden med dræn og afkobling
En anden mulighed til at sikre den støbte terrasse mod negative virkninger af sommernedbøren er dræn- og afkoblingssystemet WatecDrain KP, som ARDEX har lanceret sammen med Gutjahr.

Systemet bygger på en dræn- og afkoblingsplade, der er let at bearbejde, og som lægges løst på betonen. Herefter lægges fliserne i en hurtighærdende fliseklæber, fx ARDEX X 78. Systemet omfatter også en afløbsrist, som placeres foran terrassedøren og på den måde sikrer effektiv bortledning af regnvand fra facaden.

I de fleste tilfælde vil arbejdet med WatecDrain KP kunne udføres i løbet af en enkelt dag. Med en indbygningshøjde på kun 10 mm ekskl. fliser egner systemet sig særligt til renoveringer, hvor den eksisterende underliggende beton er i god stand. Det kan desuden benyttes sammen med både almindelige fliser, storformatfliser og natursten, der lægges i svømmende konstruktion.

- Endelig er der en faktor som underlagets fald, der også spiller en rolle for, hvordan terrassen afvandes. Her kan opbygning af det rette fald bidrage til, at vandet mere effektivt ledes bort til fx et bed, hvor det ikke skaber de samme udfordringer som på terrassen, påpeger Frank Henriksen til slut.