Nyheder

Nyheder

september 2016

Slut med støj fra klakkende hæle

ARDEX harudviklet pladen ARDEX DS 40 til trinlydsreduktion og afkobling, der mindsker overførsel af trinlyd med op til 14 dB.

Der er stigende fokus på at skabe gode lydforhold i alt fra boliger over børneinstitutioner til storrumskontorer. ARDEX har derfor udviklet pladen ARDEX DS 40 til trinlydsreduktion og afkobling, der mindsker overførsel af trinlyd med op til 14 dB.

Ifølge det nye bygningsreglement BR15 skal bygninger projekteres, planlægges, udføres og indrettes, så brugerne bliver sikret tilfredsstillende lydforhold. Kravet gælder, uanset om byggeriet skal bruges til boliger, undervisningslokaler, daginstitutioner, mødelokaler, storrumskontorer osv.

Akustikkrav i en række nye anvisninger
- Der er stigende opmærksomhed på akustikken i vores bygninger, og en række nyere anvisninger har nu integreret egentlige akustikløsninger i deres anbefalinger. Det gælder bl.a. SBi-anvisning 252 om vådrum, fortæller teknisk rådgiver hos ARDEX Frank Henriksen.

Læs mere om den nye vådrumsanvisning:

http://www.ardex.dk/ardex/nyheder/artikler/article/ny-vaadrumsanvisning-paa-gaden.htm

Derfor har ARDEX udviklet pladeløsningen ARDEX DS 40, der egner sig til både nybyggeri og renovering, hvor gulvbelastningen ikke overstiger 2 KN/m2. Pladen anvendes her som underlag for fliser, klinker, natursten og betonfliser til trinlyds- og luftstøjsreduktion samt afkobling.

ARDEX DS 40 reducerer dels transmission af trinlyd med op til 14 dB, dels reducerer pladen spændinger mellem underlaget og belægningen. Den er samtidig revneoverbyggende, så du kan udlægge pladen selv på kritiske underlag.  

Bedre lydforhold sikres enkelt og hurtigt
Du kan eksempelvis benytte ARDEX DS 40 i private badeværelser på underlag som beton eller pudslag, der er faste og uorganiske. Her bruges pladen sammen med et ARDEX vådrumssystem. I rum, der ikke kræver etablering af vådrumsmembran, kan du lime underlaget med f.eks. ARDEX X 78 påført med en 4 mm tandspartel.

Herefter udlægger du pladerne i halvstensforbandt, så du undgår skærende fuger. Samtidig skal der være plads til en fuge på 5 mm ud til alle vægge, kanter, omkring rør osv., ligesom det er vigtigt at undgå lim mellem pladerne. Når du udlægger pladerne på denne måde, afkobles den svømmende konstruktion nemlig fra vægge og andre konstruktioner, der kan transportere lyden vandret.

- Bagefter kommer du montageklæber eller vådrumsmembran i 5 mm fugerne, og når det er tørt, klæbes belægningen på og fuges. Den samlede løsning forøger kun byggehøjden med 6,5 mm og sikrer i korrekt udførelse, at den faste lodrette forbindelse mellem belægningen og underlaget afbrydes, siger Frank Henriksen.

- Med andre ord kan du med ARDEX DS 40 enkelt og hurtigt forbedre lydforholdene markant f.eks. i forbindelse med renovering af badeværelser i etageejendomme, understreger han.

Læs også om korrekt udførelse af gulve, der skal belægges med de populære storformatfliser:

http://www.ardex.dk/ardex/nyheder/artikler/article/voksende-fliseformater-oeger-kravene-til-murerens-haandvaerk.htm