Nyheder

Nyheder

marts 2015

Større fokus på afløbet mindsker risikoen for fugtskader

Byggeskadefonden har dokumenteret, at langt de fleste fugtskader i vådrum sker, fordi afløbet ikke udføres korrekt. Teknisk rådgiver hos ARDEX, Frank Henriksen, påpeger derfor vigtigheden af at gøre sig klart fra starten, hvilket afløb man arbejder med – og hvordan det spiller sammen med underlag og tætningssystem.

Langt de fleste problemer med fugtskader og utætheder i vådrum skyldes ifølge Byggeskadefonden, at afløbsinstallationer ikke udføres korrekt. Især ved renoveringer genbruger mange f.eks. de eksisterende gulvafløb, hvilket hurtigt kan skabe problemer med tætheden.

De tre vigtigste spørgsmål til vådrum
Teknisk rådgiver hos ARDEX, Frank Henriksen, har i sin tid hos ARDEX set mange af den slags eksempler, hvor manglende fokus på afløbets udførelse har skabt udfordringer for både bygherre og udførende. Han understreger derfor vigtigheden af, at man som udførende er opmærksom på afløbet, uanset om man renoverer eller bygger nyt:

- Din vigtigste huskeregel i forbindelse med etablering af vådrum er at få styr på tre forhold: Hvilket afløb skal jeg arbejde med? Hvilket underlag skal jeg arbejde på? Og hvilket tætningssystem skal jeg bruge? Når først der er klarhed over disse spørgsmål, kommer resten næsten af sig selv. Omvendt kan der hurtigt opstå problemer, hvis man ikke overvejer afløbet, og hvordan det spiller sammen med underlag og tætningssystem, før man går i gang med opgaven. 

- Ofte er det f.eks. nødvendigt at udskifte afløbet i forbindelse med renovering af badeværelser for at kunne lave en optimal og byggeteknisk korrekt løsning. Det dur f.eks. heller ikke at sætte en firkantet rist på et rundt afløb, for så bliver løsningen ikke tilstrækkeligt tæt. Hvis en bygningssagkyndig opdager den, noteres den som en K3’er, understreger Frank Henriksen. Han påpeger, at det handler om at vælge afløb og tætningssystemer, som passer sammen, og derefter følge leverandøranvisningerne til punkt og prikke.  

Brug mindre tid og få større sikkerhed for tætheden
ARDEX har udviklet flere MK- og ETA-godkendte vådrumssystemer, som er testet og godkendt til tætning omkring en lang række forskellige afløbssystemer. Derudover leverer ARDEX færdige manchetter i forskellige størrelser til tætning af både afløb og hjørnesamlinger, hvor der også er forhøjet risiko for utætheder. Frank Henriksen uddyber:

- Man kan spare en del tid under vådrumsarbejdet ved at anvende færdige hjørner til samlingerne og manchetter omkring afløbet. Det mindsker også risikoen for utætheder. Vi ser derfor, at netop disse løsninger vinder frem i både Sverige og Tyskland. Alle ARDEX’ vådrumsmembraner er dog testet og godkendt til brug med eller uden manchetter og færdige hjørner, hvilket giver mureren stor frihed til at vælge den metode, som passer til hans måde at arbejde på.