Nyheder

Nyheder

september 2013

Tidlig rådgivning fra producenten letter hospitalsbyggeriet

Høj trykstyrke og glat finish gør spartelmassen i stand til at modstå rullende belastning.

Kemikaliebestandige fuger, der kan modstå belastningen fra daglig, hård rengøring.

ARDEX leverer systemløsninger, hvor tid og risiko minimeres og sikrer, at projekter afsluttes uden problemer.

Moderne hospitalsbyggerier stiller høje krav til materialekendskabet hos arkitekter og entreprenører. Derfor er det vigtigt at kunne trække på produktrådgivning tidligt i projekteringsfasen, lyder det fra White Arkitekter, der har sparret med producenten ARDEX omkring optimering af undergulvsløsninger.

Moderne hospitalsbyggeri er en niche, der stiller høje krav til de anvendte byggematerialer. Dels rummer hospitaler en række funktioner som f.eks. transport af personer og gods, der dagligt giver store belastninger på bygningsdelene. Dels skal bygningerne kunne omstilles til andre funktioner, hvis der opstår behov for det senere. Og endelig er kravene til indeklima og bæredygtighed blevet væsentligt skærpet i de senere år.  

”Det kræver i dag en ekstrem materialebevidsthed hos arkitekter og entreprenører, når et nyt hospital skal projekteres. Vi skal helt ud i de yderste led kunne dokumentere, at materialevalgene lever op til de stillede krav til bl.a. miljøpåvirkning. Derfor er det utrolig vigtigt for os, når producenterne tidligt kan træde til med produktrådgivning og dokumentation,” udtaler Anders Danø, sundhedschef og partner i White Arkitekter, der p.t. arbejder på flere danske hospitalsprojekter, bl.a. Aabenraa Psykiatrisk Hospital og OUH i Odense.

Efterspørgsel på konkret produktviden


Anne Mette Weng er projektansvarlig arkitektrådgiver hos producenten ARDEX, og hun forklarer, at hun ofte involveres tidligt i projekteringsfasen, fordi arkitekterne efterspørger konkret viden om den indflydelse, som valg af byggematerialer har på byggeriet. Det kan dreje sig om alt fra, hvordan undergulvene dimensioneres rigtigt, til hvad man kan forvente af en fliseklæber eller fugemasse med hensyn til indeklima, hygiejne, rengøring osv.:

”Min rolle som arkitektrådgiver er bl.a. at formidle teknologien bag produkterne, så arkitekterne dels bliver bedre rustet til at udnytte de muligheder, som produkterne giver, og dels får sikkerhed for, at kravene overholdes. Denne viden er utroligt vigtig at få ind så tidligt som muligt, fordi den gør projekteringen mere effektiv og sikrer, at de fremtidige omkostninger til drift og vedligehold holdes nede,” lyder det fra Anne Mette Weng, som er uddannet bygningskonstruktør og tidligere har arbejdet hos Moelven, hvor hun bl.a. stod for dimensionering af bærende trækonstruktioner.

Med en uddannelse som natur- og miljøteknolog har Anne Mette Weng endvidere stærke forudsætninger for at rådgive om de bæredygtigheds-, indeklima- og miljøaspekter, der især er vigtige at indtænke i hospitalsbyggerier, som skal bl.a. skal rumme udsatte og sårbare brugere.

Væsentlige fordele ved tidlig rådgivning


På det seneste har White Arkitekter rådført sig med ARDEX for at få optimeret undergulvene til storkøkkener, laboratorier, operationsstuer m.m. i deres hospitalsbyggerier. Som en af verdens førende producenter af bl.a. miljøvenlige gulvprodukter med ultrakorte tørretider har ARDEX nemlig en stor specialistviden, som det giver væsentlige fordele for arkitekterne at trække på.

”Undergulvene på et hospital skal kunne holde til store belastninger i lang tid, så det er vigtigt at få dem konstrueret på den rigtige måde. Her har ARDEX været meget hjælpsomme med at følge tingene helt til dørs – også i forhold til at dokumentere produkternes egenskaber, så vi har sikkerhed for, at kravene bliver opfyldt,” forklarer Anders Danø, sundhedschef og partner i White Arkitekter.

For yderligere information, kontakt venligst:


Anne Mette Weng, projektansvarlig arkitektrådgiver, ARDEX
Tlf. 20 23 03 81
Mail: aw@ardex.dk