Nyheder

Nyheder

december 2013

Tung skiferbelægning udført med rådgiversnilde

Novo Nordisks nye domicil i Bagsværd

Lægning af prøvefelt med hjælpe fra ARDEX' tekniske rådgiver på murerdelen - Frank Henriksen

Lægning af prøvefelt i A 38 MIX

Færdig belægning efter fugning

ARDEX var med på råd, da ankomstarealet foran Novo Nordisks nye domicil skulle belægges med norsk naturskifer lagt ud i brud. Den usædvanlige belægning krævede stærke specialløsninger, som samtidig gav det helt rigtige udseende. ARDEX leverede derfor højstyrkebeton ledsaget af nøje afmålte mængder af farvestof til opblanding på stedet.

Novo Nordisks nye domicil i Bagsværd, der er tegnet af Henning Larsen Architects med SLA som landskabsarkitekter, er netop nu i de sidste faser af opførelsen. Også ARDEX har haft lejlighed til at sætte sit præg på det markante byggeri. Gulvbelægningerne i natursten krævede nemlig nogle helt unikke løsninger.

"Vi har dels været involveret i de udvendige ankomstarealer foran byggeriet. Her skulle der lægges store norske skiferfliser ud i brud. Og dels har vi været med til at sikre, at hall'ens indvendige belægning med ølandssten blev som ønsket. Begge dele har været meget spændende og anderledes, men især det udvendige arbejde var usædvanligt", fortæller Mikkel Falkenstrøm, der har været ARDEX' tekniske konsulent på opgaven. Han har sammen med teknisk rådgiver Frank Kosack Henriksen fra ARDEX stået for løsningerne.

Højstyrkebeton i stedet for fliseklæb

Udlægningen af skiferfliserne var først og fremmest en udfordring, fordi flisernes vægt gjorde det umuligt at anvende en almindelig fliseklæb. Mange af fliserne havde arealer på flere m² og vejede hundredvis af kg. Derfor ville opgaven kræve 'umulige' klæbertykkelser på op til 40 mm, forklarer Mikkel Falkenstrøm:

"En almindelig fliseklæber er jo lind i det, så fliserne ville bare begynde at synke ned og skøjte rundt. Derfor var vores anbefaling, at der i stedet blev udført et såkaldt svummelag på de underliggende betonklodser. Efterfølgende kunne svummelaget så belægges med vores højstyrkebeton ARDEX A 38 MIX frem for fliseklæb. Det ville give en optimal vedhæftning og gøre underlaget tilstrækkelig stærkt til, at der senere kan køre lastbiler og busser hen over det." 

Ingen misfarvning af sarte natursten

Derudover var der et krav om, at cementen ikke måtte misfarve de overliggende skiferfliser, og farven på fugningerne mellem fliserne skulle have den helt rette, mørke nuance. Det lykkedes for ARDEX at imødekomme begge krav, idet man valgte også at anvende ARDEX A 38 MIX til flisefugerne:

"ARDEX A 38 MIX har såkaldt ARDURAPID-effekt. Det betyder, at den binder opblandingsvandet krystallinsk, så det ikke uddamper igennem stenene med risiko for misfarvning. Samtidig kan den i et vist omfang opblandes med farvestof. Disse to faktorer – sammen med den høje styrke – gjorde, at den var et oplagt valg til fugningen også", lyder det fra Mikkel Falkenstrøm.   

For at lette udførelsen er cementen blevet leveret sammen med præcist afmålte mængder af farvestof, så de er lige til at blande op ude på byggepladsen. ARDEX har indtil videre leveret ca. 180 tons hurtigcement til udendørsbyggeriet. Når opgaven er helt færdig, vil der være brugt mere end 200 tons.