Betonmørtel

ARDEX B 10
Betonfinspartelmasse

Produktbeskrivelse

- Til lukning af fine revner og porer i betonoverflader.
- Til finish-spartling efter betonreparationer.
- Kan spartles ned til 0 mm.
- Let at forarbejde og efterbehandle.

Kan anvendes inden- og udendørs.

Anvendelsesområde

- Til glitning, udbedring og coatning af væg- og loftsflader af betonelementer.

- Til lukning af fine revner og porer i betonoverflader.

- Til spartelarbejder på flugtende flader og som underlag for efterfølgende maling.

Tekniske data
Konsistens Smidig, pastaagtig og standfast.
Lagtykkelser 0-3 mm.
Materialeforbrug Ca. 1,2 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid Ca. 30 min. ved 20°C. Gangbar efter ca. 3 timer ved 20°C.
Efterbehandling Efter udtørring
Trykstyrke -
Enheder

Enhed Art. Nr. EAN
25.00 kg 10125 5703193 10125 1 40 enheder/palle