Betonmørtel

ARDEX E 100
Mørtelhærder

Produktbeskrivelse

- Øger styrken, elasticiteten og vedhæftningen.
- Mindsker revnedannelse.
- Alkaliebestandig.

Kan anvendes inden- og udendørs.

 

 

Anvendelsesområde

Flydende acryldispersion, der anvendes som tilsætningsvæske til mørtler af:

- Basiscement.
- ARDEX B 10, beton-finspartelmasse.
- ARDEX B 12, betonspartelmasse.
- ARDEX B 14, betonreparationsmørtel.
- ARDEX F 11, hvid facadespartelmasse.


og som tilsætning til mørtelsvumninger. 

Forbedrer styrken, sejheden, vedhæftningen og spændingsegenskaberne.

Forbedrer plasticiteten og forarbejdningskonsistensen på mørtlen, uden at vandmængden øges.

Giver holdbare reparationer på beton, puds og undergulve samt betonelementer ved udbedring af lunker, hjørner og kanter ved beskadigelse eller skader på grund af ælde.

Tillader tyndere undergulvspudslag i fast kontakt, øger slidstyrken og elasticiteten og forbedrer vedhæftningen af mørtler og pudslag - også på glatte underlag.

Øger mørtlens klæbestyrke ved fliselægning og lægning af naturstensklinker.

Tekniske data
Konsistens Hvid væske.
Lagtykkelser 5-30 mm.
Materialeforbrug Fra 1-6 kg pr. 25 kg cement afhængig af produkttype. Eller se datablad
Enheder

Enhed Art. Nr. EAN
1.75 kg 10602 5703193 10602 7 40 enheder/palle