Cementpudslag

ArdurapidPlus EC1plusR
ARDEX A 38 MIX
Inden- og udendørs hurtig­cement

Produktbeskrivelse

- Færdigblandet 4 timers pudslag til inden- og udendørs brug.
- Til fremstilling af pudslag på isolering, folie og i fast kontakt, hvor der kræves hurtig belægning med fliser og hurtig ibrugtagning.
- Gangbar allerede efter 2 - 3 timer.
- Belægningsklar til fliser, natursten- og betonfliser eller membran allerede efter 4 timer.
- Belægningsklar efter 2 dage med elastiske og tekstile gulvbelægninger samt parket.
- Dimensionskontrolleret bindemiddelsystem, som giver en næsten svind- og spændingsfri hærdning og udtørring.
- Kan forarbejdes i 60 min.

Kan anvendes inden- og udendørs.

Anvendelsesområde

ARDEX A 38 MIX anvendes til fremstilling af pudslag, som er hurtig gangbar og belægningsklar til fliser.

ARDEX A 38 MIX kan udlægges: 

- i fast kontakt.
- som svømmende konstruktion på geotekstil, plastfolie og isolering med indbyggede varmeslanger.

Som underlag for:

- fliser.
- naturstens- og betonfliser.
- elastiske og tekstile gulvbelægninger.
- parket.

ARDEX A 38 MIX er et svindoptimeret bindemiddelsystem til fremstilling af hurtighærdende pudslag i faste eller svømmende konstruktioner. Anvendelsen af udvalgte cementer, tilslagsstoffer samt specielle additiver gør at ARDEX A 38 MIX hærder og tørrer næsten helt uden svind.

ARDEX A 38 MIX er gangbar efter 3 timer, og kan belægges med fliser, naturstens- og betonfliser allerede efter 4 timer uanset lagtykkelse. 

ARDEX A 38 MIX kan lægges som svømmende konstruktion i lagtykkelser helt ned til 35 mm på fast underlag og ved almindelig boliglast.

ARDEX A 38 MIX Kan belægges med elastiske og tekstile gulvbelægninger samt parket efter 2 dage ved 10 °C og RF <70 %.

Tekniske data
Konsistens Jordfugtig.
Lagtykkelser Minimumslagtykkelsen for ARDEX A 38 MIX udlagt i fast kontakt er 20 mm. Ved udstøbning på isolering skal ARDEX A 38 MIX lægges i minimum 40 mm tykkelse på grund af isoleringens sammentrykkelighed. Ved støbning på faste underlag med plastfolie kan lagtykkelsen reduceres til minimum 35 mm. Ved udlægning udendørs på balkoner og terrasser skal lagtykkelsen i svømmende konstruktioner være minimum 50 mm ved almindelig boliglast.
Materialeforbrug 22 kg pr. m²/cm.
Forarbejdningstid Ca. 60 min. ved 20°C.
Gangbar Efter ca. 3 timer ved 20°C
Belægningsklar -
Enheder

Enhed Art. Nr. EAN
25.00 kg 38226 5703193 38226 1 40 enheder/palle