Gulvlim

EC1plusR
ARDEX PREMIUM AF 480 MS
SM polymerbaseret parketlim

Produktbeskrivelse

- Meget emissionsfattig
- Indeholder ikke opløsningsmidler eller vand
- Brugsklar, 1-komponent
- Høj forskydningsstyrke, velegnet til alle parkettyper
- Høj slutstyrke
- Primning ikke nødvendigt
- Let forarbejdning
- Lavt forbrug
- Udlagt oven på ARDEX A 55 hurtighærdende gulvspartelmasse er det muligt at montere parketbelægning efter allerede 1 time.

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved anvendelse sammen med ARDEX spartelmasser. Når ARDEX PREMIUM AF 480 MS anvendes sammen
med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Efter udtørring er ARDEX PREMIUM AF 480 MS uskadelig for mennesker og miljø.

Anvendelsesområde

Indendørs, gulv.

Fast-elastisk SMP-lim med stor forskydningsstyrke til limning af:

- Mosaikparket, højkantsparket 16 mm tykke max 200 mm lange
- Stav- og rudeparket
- 18 mm massivparket
- Massive parketstave med fer og not, lamelparket
- Massive trægulve 180 mm brede (Eg dog 200 mm). Bredde/tykkelseforhold 1:8
- Massive korkgulve
- Lamelkork med kerne af MDF/HDF

på egnede undergulve.

Tekniske data
Råstofindhold Silan-modificeret polymer
Materialeforbrug Se datablad eller beregner
Temperatur Ikke under 18 °c
Relativ luftfugtighed (RF): Ikke over 75%
Afluftningstid Ingen
Monteringstid Ca. 40 min. Lavere temperaturer og højere relativ luftfugtighed forlænger de angivne tider og kan resultere i, at fugtighed spærres inde.
Rengøring Før hærdning: egnet olie- eller voksholdigt plejemiddel
Velegnet til kontorstole Ja iht EN 12 529
Velegnet til gulvvarme Ja
Enheder

Enhed Art. Nr. EAN
18.00 kg 80918 5703193 80918 8 44 enheder/palle