Gulvspartelmasse

EC1 Ardurapid Offshore
ARDEX A 45
Reparationsspartelmasse

Produktbeskrivelse

- Standfast gulvspartelmasse med ARDURAPID-effekt.
- Til udspartling af huller, ujævnheder og lunker.
- Belægningsklar efter ca. 1 time.

Kun til indendørs brug.

Se ARDEX Spartelguide her

Anvendelsesområde

ARDEX A 45 er en cementbaseret, standfast reparationsspartelmasse til udspartling af huller og opretning af ujævnheder i underlag. Desuden til nivellering og udbedring af trappetrin og trappeafsatser. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, spån-/krydsfinersplader, træ m.m. 

ARDEX A 45 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.

Tekniske data
Konsistens Smidig og pastaagtig.
Lagtykkelse 0-5 mm. Skal strækkes med sand/grus ved lagtykkelser over 5 mm.
Materialeforbrug Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid Ca. 15 min. ved 20°C.
Gangbar Efter ca. 1 time ved 20°C.
Belægningsklar Efter ca. 1 time ved 20°C.
Enheder

Enhed Art. Nr. EAN
12.50 kg 45212 5703193 45212 4 80 enheder/palle
25.00 kg 45225 5703193 45225 4 40 enheder/palle