Gulvspartelmasse

ArdurapidPlus EC1plusR
ARDEX A 46
Standfast, udendørs spartelmasse

Produktbeskrivelse

- Cementbaseret spartelmasse.
- Til udspartling og opretning af huller, fordybninger, ujævnheder, lunker og revner på gulve og vægge.
- Til udbedring og opretning af trappetrin og trappeafsatser.
- Til opbygning af fald og opretning af gulv- og vægflader i lagtykkelser fra 2-30 mm.
- Nem forarbejdning - kan glittes og filtses.
- Hurtig gangbar og hurtig belastbar.
- Revnefri

Kan anvendes inden- og udendørs.

Se ARDEX Spartelguide her

Anvendelsesområde

Til reparation og spartling af beton, cementpudslag, terazzo, murværk (lecabeton), pudslag (ikke ren kalkmørtel) samt andre egnede underlag. Gasbeton kun indendørs.

Som underlag for lægning af fliser og klinker, gulvbelægninger og maling. Kan tillige anvendes i svømmebassiner, dog ikke i helse-, thermal- og saltvandsbade.

Som slidlag på normalt belastede flader.

Til reparation før spartling med ARDEX K 301, udendørs spartelmasse.

Tekniske data
Konsistens Smidig og pastaagtig.
Lagtykkelse 2-30 mm.
Materialeforbrug Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid Ca. 15-20 min. ved 20°C.
Gangbar Efter 2-3 timer ved 20°C.
Belægningsklar Fugtupåvirkelige belægninger: Efter ca. 1 døgn ved 20° C.
Enheder

Enhed Art. Nr. EAN
5.00 kg 46205 5703193 46205 5 72 enheder/palle
12.50 kg 46212 5703193 476212 3 80 enheder/palle