Gulvspartelmasse

EC1plusR
ARDEX K 11
Objektspartelmasse

Produktbeskrivelse

Fremragende flyde- og selvnivelleringsegenskaber

- Høj fyldeevne
- Let at slibes
- Kan pumpes
- Spændingsfattig 

Kun til indendørs brug

Se ARDEX Spartelguide her

Anvendelsesområde

Til spartling og opretning af cement- og anhydritpudslag, betongulve og andre egnede undergulve inden udlægning af elastiske og tekstile gulvbelægninger, flisebelægninger.

Velegnet til parket når der anvendes SMP klæber som ARDEX PREMIUM AF 480 MS.

Pumpning:

Til pumpning af mørtlen kan anvendes snekke eller stempelpumper samt kontinuerligt arbejdende blandepumper, som transporterer ca. 40 liter mørtel pr. minut

Cementsvumninger må ikke anvendes som smøremiddel. Henstår maskinen og slangerne i mere end 30 minutter, skal de rengøres.

Tekniske data
Konsistens Smidig og selvnivellerende
Lagtykkelse 0-10 mm
Materialeforbrug Ca. 1,5 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Gangbar Efter ca. 2 timer ved 20 °C.
Belægningsklar Ved lagtykkelser op til 5 mm efter ca. 1 døgn. Ved 5-10 mm efter ca. 3 døgn.
Enheder

Enhed Art. Nr. EAN
25.00 kg 11225 5703193 11225 7 40 enheder/palle