Gulvspartelmasse

ARDEX K 2000
Pumpespartelmasse

Produktbeskrivelse

- Velegnet til pumpning i lagtykkelser fra 3-30 mm.
- Optimale flydeegenskaber.
- Gode forarbejdningsegenskaber.

Kun til indendørs brug.

Se ARDEX Spartelguide her

Anvendelsesområde

ARDEX K 2000 er en spændingsfattig, selvnivellerende pumpespartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger.

Velegnet til råbeton, betonelementer, cement og anhydritpudslag samt gamle spartelmasser. 

Tekniske data
Konsistens Smidig og selvnivellerende.
Lagtykkelse 3-30 mm.
Materialeforbrug Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Gangbar Efter ca. 3 timer ved 20°C.
Belægningsklar Ved 5 mm efter ca. 1-2 døgn. Ved 10 mm efter ca. 2-5 døgn. Ved 30 mm efter ca. 14 døgn.
Enheder

Enhed Art. Nr. EAN
25.00 kg 20225 5703193 20225 5 40 enheder/palle