Undergulve

WatecDrain KP
Afkoblingsgulv - udendørs

Produktbeskrivelse

Et effektivt drænlag i kun 10 mm tykkelse
Til lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion


WatecDrain KP er et enestående kapilarpassivt drænlag, som lægges helt uden kontakt til underlaget. 100% afkobling fra underlaget og effektiv dræning af regn-vand sikrer imod kalkudblomstringer og frostskader, og afløbsristen foran altandøren sikrer en effektiv bortledning af regnvand fra facaden.

At lægge fliser og natursten på balkoner og terrasser, hvor betonen stadig svinder giver aldrig noget godt resultat. Allerede efter kort tid kommer der grimme revner og løse fliser. Senere opstår der kalkudfældninger på flisebelægningen som følge af fugtvandringen.

Når der lægges relativt stive fliser og natursten direkte på et underlag, som endnu ændrer form – f.eks. revnede betongulve eller nystøbte betongulve – ja, så er skaderne uundgåelige.

Med WatecDrain KP elimineres disse risici.

Anvendelsesområde

For flere tekniske specifikationer og anvendelsesområde, se datablad og brochure.

Tekniske data
Pladeformat 1,02 m x 1,96 m = 2,0 m² x 10 mm (tykkelse)
Varmemodstand WatecDrain KP er temperaturbestandig fra -30⁰ C til + 70⁰ C (kortvarigt til 80 ⁰C)