Vægspartelmasse

Med ARDEX vægspartelmasser kan du spartle væg og loft i store lagtykkelser i én arbejdsgang - og alligevel forvente hurtige hærde- og tørretider.
Her finder du produkterne, når der skal spartles, filtses og glittes. Fra små huller indendørs til fuldfladespartling af facader udendørs.