Vægspartelmasse

EC1plusR
ARDEX F 11
Hvid facadespartelmasse

Produktbeskrivelse

- På cementbasis.
- Vejrbestandig.
- Spændingsfattig.
- Diffusionsåben.
- Til lagtykkelser fra 0-5 mm i én arbejdsgang.

Kan anvendes inden- og udendørs.

Anvendelsesområde

Til spartling, udbedring og opretning af væg- og loftsflader af beton, cement- og kalkpuds samt murværk.

Til opfyldning af revner og huller samt større ujævnheder på vægge og lofter.

Til planspartling af indvendige vægflader af gasbeton.

Tekniske data
Farve Hvid.
Konsistens Smidig og pastaagtig.
Lagtykkelse Op til 5 mm. Ved større lagtykkelser strækkes med sand/grus.
Materialeforbrug Ca. 1,2 kg/m²/mm.
Forarbejdningstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Malings- og klæbeklar Når spartellaget er tørt (efter ca. 24 timer).
Underlaget Skal være fast, rent og tørt.
Glatte og tætte underlag skal indendørs primes med ARDION 51, og udendørs ruslibes eller fræses.
Enheder

Enhed Art. Nr. EAN
25.00 kg 11525 4024705 56190 7 40 enheder/palle