Vægspartelmasse

microtec ArdurapidPlus EC1plusR
ARDEX F 5
Fiberarmeret facadespartelmasse

Produktbeskrivelse

- Til opretning, udbedring og spartling af facader samt vægge og loftsflader inden- og udendørs.
- Velegnet til dispersionsmaling, mineralpuds, silikonemalinger samt til overfladebehandling med lasur- og spartelteknik.
- Øget sikkerhed gennem fiberforstærkning.
- Hærder og tørrer hurtigt uden revner, selv i tykke lagtykkelser.
- Kan anvendes sammen med ARDEX BU-R armeringsnet til udbedring af krakeleringsrevner.
- Let at påføre og synker ikke.
- Kan spartles direkte på fliser.
- Kan filtses og glittes.

Kan anvendes inden- og udendørs.

Anvendelsesområde

Opretning, udbedring og spartling af facader samt vægge og loftsflader før påføring af dispersions-maling, mineralpuds, silikonemalinger, samt til overfladebehandling ved filtsning, lasur- og spartelteknik.

Til reparation af krakeleringsrevner og ikke gennemgående revner, jf. Merkblatt 19 fra BFS (kontakt ARDEX).

Tekniske data
Farve Hvid.
Konsistens Smidig.
Lagtykkelse Alle nødvendige lagtykkelser.
Materialeforbrug Ca. 0,9 kg/m²/mm.
Forarbejdningstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Malings- og klæbeklar For lagtykkelser op til ca. 10 mm - efter 1 døgn.
Underlaget Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv og andre skillemidler. ARDEX F 5 hæfter på cementpuds, kalkcementpuds, beton, murværk, klinke- og flisebelægning (glaserede overflader skal ruslibes), dispersionsmaling, dispersionspuds og mineralpuds. Elastiske og lakholdige malingslag, ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag samt løst puds og tapet skal fjernes. Underlaget skal ikke primes eller grundes før spartling.
Enheder

Enhed Art. Nr. EAN
5.00 kg 05505 5703193 305505 9 160 enheder/palle
12.50 kg 05512 570319 305512 7 80 enheder/palle