Vægspartelmasse

Ardurapid EC1plusR
ARDEX R4 RAPID
Universal hurtigspartel

Produktbeskrivelse

- Med ARDURAPID-effekt
- Kan spartles helt ned til 0 mm.
- Primerfri på de fleste underlag.
- Til gulv, væg og loft.
- Klar til belægning efter 45-60 minutter.
- Hvid cementspartelmasse. 

Kun til indendørs brug.

Anvendelsesområde

Standfast reparationsspartelmasse til opretning samt grov- og finspartling af gulv, væg og loft indendørs. ARDEX R4 RAPID kan bruges uden primning på enhver fast overflade af beton, cement- og anhydritpudslag, gipsplader, fibergips, spånfiner og OSB-plader, træbaserede underlag, fliser, klinker, natursten, terrazzo, vaskbare emulsionsmalinger, latexmalinger, akrylmalinger, alkydmalinger og glasvæv. Til fyldning af hulrum, huller og revner. Spartling af samlinger, fuger og til fastgørelse af hjørneprofiler, samt til finspartling i én arbejdsgang. Kan spartles i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbejdsgang.

 Velegnet til planspartling af overgange, ujævnheder og spartelslag på cement og gipsbaserede spartelmasser.

  Tekniske data
  Farve Hvid
  Konsistens Smidig.
  Lagtykkelse Fra 0 til 10 mm.
  Ved større lagtykkelser anbefales ARDEX A 828.
  Materialeforbrug Ca. 1,1 kg/m2/mm
  Forarbejdningstid Ca. 15 min. ved 20°C.
  Malings- og klæbeklar Efter 60 min. ved 10 mm lagtykkelse (20°C).
  Underlaget Underlaget skal være tørt, fast og stabilt samt fri for støv og skillemidler. Ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag og løst puds skal fjernes. ARDEX R4 RAPID kan anvendes direkte på sugende og ikke sugende overflader uden forudgående primning.
  Enheder

  Enhed Art. Nr. EAN
  2.50 kg 04502 5703193 04502 9 110 enheder/palle