RADON

ARDEX SYSTEMLØSNING: Radonsikring

Enkel installation. Hurtig ibrugtagning. Minimal byggehøjde.

RADON er en gasart som siver op igennem jorden og ind i huse og kældre via små revner og sprækker i gulve og vægge. Radon er hvert år skyld i ca. 250 dødsfald pga lungekræft.

Radon forekommer i meget forskellige koncentrationer rundt om i Danmark. På www.radonfri.dk/da/om-radon/radon-i-din-kommune.html kan du se koncentrationen i dit område.

Radon kan hverken ses, lugtes eller smages. Derfor er det umuligt at forudsige præcist, hvor problemerne er størst. Især gamle huse, hvor kældre ændres til kontorer eller aktivitetsrum, er det vigtigt, at kunne forebygge indtrængning af Radon.

Bygningslovgivningen kræver i dag, at alle nye huse skal være sikret mod radon således, at niveauet ikke overstiger 100 Bq/m³. For ældre huse kræves, at niveauet ikke overstiger 200 Bq/m³. I modsat fald skal ejeren foretage en radonsanering for at bringe niveauet ned.

ARDEX har udarbejdet 4 enkle, hurtige og økonomiske løsninger til huse og kældre i den eksisterende boligmasse. Alle membranerne er testet på Statens Prövningsinstitut (SP) i Sverige og er radontætte.

Med ARDEX løsningerne er det nu muligt at ændre et gammelt pulterrum til et nyt radonsikkert kontor eller aktivitetsrum på kort tid, og til en pris der er til at betale.

Yderligere kan alle løsningsforslag opfylde forsikringsselskabernes krav til forsikring af kældre i forbindelse med oversvømmelser. Løsningen forhindrer ikke oversvømmelse, men består af vandbestandige materialer således, at ødelæggelserne minimeres, når skaden er sket.

 

Tryk her for at se vores certificerede installatører af ARDEX radonløsninger