Vindmøller sætter grøn strøm til vores danske fabrik

4. maj 2020

På vores danske fabrik i Hedensted har vi skiftet til 100 procent CO2-neutral strøm. Det løber på årsplan op i 450 MWh, svarende til strømforbruget i lidt over 100 gennemsnitsfamilier, som fremover leveres via nordisk vindkraft.

Det kommer formentlig til at koste både hæl og tå at få industriens CO2-aftryk ned i en størrelse L inden 2030. Så meget desto mere grund er der til at rubbe neglene og komme i gang nu.

Derfor har vi hos ARDEX netop valgt at skifte til 100 procent CO2-neutral strøm på vores danske fabrik i Hedensted. Fabrikschef Niels Rasmussen fortæller om den nye strømaftale, som betyder, at strømmen fra nu af udelukkende leveres fra vindmøller i Norden:

– Vi har gjort meget for at sikre den bedst mulige løsning, og vi vil gerne tage et ansvar for, at den strøm, vi bruger, kommer fra vedvarende energikilder. Med den nye aftale har vi nu fået certifikat på, at det fremover udelukkende er grøn strøm, vi bruger.

Grøn strøm svarende til 100 familiers årlige forbrug
Fabrikken i Hedensted fremstiller årligt omkring 35.000 tons materialer, der omfatter blandt andet fliseklæber og spartelmasser og anvendes i byggeprojekter i hele Norden og Baltikum. Stort set alle råvarer til produktionen er hentet i Danmark, og fabrikken beskæftiger derudover en fast stab af lokale medarbejdere.

Selve produktionen præges af en høj grad af automation, og i laboratoriet arbejder man løbende på at udvikle produkternes performance og holdbarhed. Senest har fabrikken udvidet i maj 2019 med endnu en silo, der øger råvarekapaciteten med endnu 80 tons.

Dermed ligger fabrikkens samlede årlige strømforbrug på 450 MWh, der ifølge tal fra Bolius svarer til forbruget i lidt mere end 100 danske gennemsnitsfamilier med to voksne og to børn.

Niels Rasmussen forklarer:
– Den nye aftale om grøn strøm bidrager til at reducere vores samlede CO2-aftryk, men derudover arbejder vi kontinuerligt på at effektivisere i produktionen og udnytte ressourcerne bedre. Vores produktudvikling har også fokus på at optimere, hvor langt man kan komme ude på byggepladsen pr. kg materiale. Igen for at reducere forbruget og udnytte ressourcerne optimalt.

Han fortsætter:

– Kravene til byggeriet stiger og stiger, og det gælder især inden for bæredygtighed. Det kræver af os som leverandør, at vi følger med og løbende sikrer, at vi kan hjælpe både udførende og projekterende med løsninger, der fx også er med til at nedbringe det samlede CO2-aftryk af et byggeri.

Mere end 40 procent af Danmarks samlede strøm stammede sidste år fra vindkraft, og grøn strøm er senest i februar i år udpeget af Industriens Fond som satsningsområde i projektet Elektrificering af Industrien.

NR