ARDEX B16

Ardex B16
Slide
HVIS OVERFLADEN SPRÆKKER OG RUSTEN GRIBER OM SIG...

… så er ARDEX B 16 løsningen

Med den kan du spartle og renovere betonoverflader og fritliggende armering i bærende konstruktioner.

B 16 er udviklet for at sikre en hurtig reparation af beton, murværk eller cementpuds. Du kan desuden færdiggøre opgaven i én arbejdsgang, for du behøver ikke at prime.

Alt i ét produkt: Så du kan blive færdig i en strygende fart.

B16

B16 kan anvendes både inden- og udendørs og er:

  • En fiberforstærket PCC-mørtel til reparation, udstøbning og glitning af beskadiget betonkonstruktion med blotlagt armering.
  • Certificeret som R4 PCC-mørtel iht. EN 1504-3
  • Beskytter armeringen mod korrosion, certificeret iht. EN 1504-7
B 16

Så nemt er det:

Forbehandling
Fjern svag, løs eller beskadiget beton. Armering blotlægges og rengøres mekanisk. Underlaget opfugtes til det er mættet.

Forarbejdning
Udstøbningen foretages ved først at lave et kontaktlag og derefter  den egentlige udstøbning vådt i vådt. Du kan fylde reparationen ud i den ønskede lagtykkelse op til 70 mm i én arbejdsgang.

Når mørtlen er tilstrækkeligt størknet, kan overfladen bearbejdes med filtsebræt..

eller glatspartel..

eller svamp.

Sådan.

Efter afhærdning kan overfladen bearbejdes med fx ARDEX B 10, ARDEX B 12, ARDEX B 14, ARDEX F 11 eller ARDEX A 46, så den ønskede overflade opnås.