Vægspartelmasser

Produkter

Inden- og udendørs lynspartelmasse

ARDEX A 818

  • Cementbaseret, standfast spartelmasse
  • Til spartling, filtsning og opretning af huller, fordybninger, lunker og revner på gulv og væg
  • Til opretning på altaner, terrasser, hussokler, kældervægge samt trappetrin og trappeafsatser
Billeder og video

Beregningen ovenfor angiver omtrentlig mængde sække og tager ikke højde for særlige byggepladsforhold eller spild

Stockist Locator

Resultater