Vægspartelmasser

Produkter

Hvid facadespartelmasse

ARDEX F 11

  • Hurtighærdende og cementbaseret.
  • Velegnet som underlag for mineral- og silikatmaling inden- og udendørs.
  • Diffusionsåben. Til lagtykkelser fra 0 - 5 mm i én arbejdsgang
Billeder og video

Beregningen ovenfor angiver omtrentlig mængde sække og tager ikke højde for særlige byggepladsforhold eller spild

Stockist Locator

Resultater