Gulvspartelmasser

Produkter

Fiberarmeret gipsspartelmasse

ARDEX K 22 F

  • Pumpbar. Kan også udlægges med tandspartel.
  • Ingen emissioner – EC 1. Optimale flydeegenskaber.
  • Til lagtykkelser op til 50 mm
Billeder og video

Beregningen ovenfor angiver omtrentlig mængde sække og tager ikke højde for særlige byggepladsforhold eller spild

Stockist Locator

Resultater